برگزاری دوره آموزشی در محل شرکت یا مجموعه شما!

 با تشکیل کلاس های آموزشی در زمینه های خاص و پرکاربرد صنایع و شرکت های صنعتی مختلف، نیازهای گوناگون نرم افزاری مهندسین و متخصصان خود را در زمینه شبیه سازی در نرم افزار آباکوس برآورده نمایید. امروزه، داشتن نیروهایی متخصص و آشنا با روش های نوین مهندسی در طراحی قطعات، دستگاه ها و فرایندها، از وجوه تمایز شرکت ها  نسبت به سایر رقبا است.

 

هدف از این دوره  در شرکت مس سرچشمه واحد مرکزی در شهر سرچشمه، بررسی قابلیت های نرم افزار آباکوس (خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) آموزش داده شده بوسیله ی مهندس امیر مولوی زاده استاد آموزش آباکوس و مدیر سایت آباکوس سنتر بود.

 

هدف از این دوره  در شرکت مس سرچشمه ، برگزاری دوره پیشرفته نرم افزار اباکوس که به همراه جزییات تئوری نرم افزاری پیشرفته آباکوس بوده و آموزش داده شده بوسیله ی مهندس امیر مولوی زاده استاد آموزش آباکوس و مدیر سایت آباکوس سنتر صورت گرفت. این دوره دربردارنده مباحثی پیشرفته از جمله آنالیز شکست، مسایل کوپل، ALE ، Adaptive Mesh صوت گرفت.

 

هدف از این دوره  در شرکت مس سرچشمه واحد شهر بابک، بررسی قابلیت های نرم افزار آباکوس و توانمند سازی دانشجویان در مدلسازی کامپیوتری مسائل پایه ای (خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) آموزش داده شده بوسیله ی مهندس امیر مولوی زاده استاد آموزش آباکوس و مدیر سایت آباکوس سنتر بود.