دوره آموزش مقدماتی آباکوس در دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری پژوهشکده شهید اعتباری  دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان فنی حرفه ای در پاییز 93 برگزار می شود.  این دوره ضمن معرفی نرم افزار ، تئوری ها و نکات موجود در نرم افزار، مثال های متنوع و کاربردی  در کلاس برگزار می نماید. در این کلاس پس از اتمام  مباحث و حل مثال های کاربردی، تمارین و همچنین مثال های حل شده ای  از طریق دسترسی ایجاد شده در اختیار افراد قرار داده تا بتوانند آموخته های خود را مورد آزمایش قرار دهند. در جلسه ی بعد حل تمارین  بر روی سایت در اختیار اعضای کلاس قرار می گیرد. از دیگر مزایای این کلاس می توان ارتباط با اساتید کلاس پس از برگزاری کلاس، استفاده هر چه بیشتر از خدمات و امکانات سایت تخصصی آباکوس سنتر به شمار آورد.

سرفصل دروس در ادامه آمده است:

درس اول: آشنایی با نرم افزار و ماژول های مختلف

                تمرین : شبیه سازی یک خرپای دوبعدی

درس دوم: آشنایی کلی با روش اجزای محدود

                تمرین: شبیه سازی صفحه سوراخدار دوبعدی و تمرکز تنش

درس سوم: آشنایی کلی با المان های یک، دو و سه بعدی آباکوس، المان تیر

                تمرین: شبیسازی استاتیکی و دینامیکی تغییرشکل یک تیر

درس چهارم: آشنایی با انواع تحلیل در آباکوس

                تمرین: شیه سازی فرآیند کشش عمیق به صورت صریح و ضمنی

درس پنجم: تحلیل خطی- کمانش و آنالیز فرکانس

                تمرین: بررسی مودهای ارتعاشی یک لوله استوانه ای

درس ششم: معرفی آنالیزهای حرارتی ، مکانیکی و ترمودینامیک

                تمرین: تحلیل یک عملیات شکلدهیForge گرم و معرفی روش ALE

به همراه: شبیه سازی برخورد و بررسی رفتار پلاستیک وابسته به حرارت

اعضای کلاس برای دسترسی به تمارین و مثال های حل شده و همچنین حل تمارین، اینجا کلیک کنند.(لازم به ذکر است قبلا باید اعضا در سایت ثبت نام نموده و مدرس حساب کاربری آن ها جهت دسترسی ویژه را فعال نماید)

 

 

هدف از این دوره که در حال برگزاری در پردیس البرز دانشگاه تهران می باشد، بررسی قابلیت های نرم افزار آباکوس و توانمند سازی دانشجویان در مدلسازی کامپیوتری مسائل پایه ای (خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) آموزش داده شده بوسیله ی پروفسور موسوی مشهدی در درس "روش المان محدود" است. در این دوره سعی می شود انواع مسائل کامپیوتری موجود در کتاب "یک معرفی اولیه به روش المان محدود، نوشته لوگان" با استفاده از نرم افزار آباکوس مدلسازی و تحلیل شود.

 

این دوره به منظور آشنایی مقدماتی دانشجویان با نرم‍‌ افزار آباکوس و قابلیت های آن در مدلسازی مسائل پایه ای روش المان محدود (مثل تحلیل خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) در حالی برگزاری است. این دوره به عنوان یک دوره ی کمکی در کنار درس "روش المان محدود" برای دانشجویان پرفسور موسوی مشهدی ارائه گردیده و در آن سعی می شود که دانشجویان توانایی حل مسائل کامپیوتری کتاب "روش المان محدود" نوشته Logan را پیدا کنند.