هدف از این دوره  در شرکت مس سرچشمه واحد مرکزی در شهر سرچشمه، بررسی قابلیت های نرم افزار آباکوس (خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) آموزش داده شده بوسیله ی مهندس امیر مولوی زاده استاد آموزش آباکوس و مدیر سایت آباکوس سنتر بود.

 

هدف از این دوره  در شرکت مس سرچشمه ، برگزاری دوره پیشرفته نرم افزار اباکوس که به همراه جزییات تئوری نرم افزاری پیشرفته آباکوس بوده و آموزش داده شده بوسیله ی مهندس امیر مولوی زاده استاد آموزش آباکوس و مدیر سایت آباکوس سنتر صورت گرفت. این دوره دربردارنده مباحثی پیشرفته از جمله آنالیز شکست، مسایل کوپل، ALE ، Adaptive Mesh صوت گرفت.

 

هدف از این دوره  در شرکت مس سرچشمه واحد شهر بابک، بررسی قابلیت های نرم افزار آباکوس و توانمند سازی دانشجویان در مدلسازی کامپیوتری مسائل پایه ای (خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) آموزش داده شده بوسیله ی مهندس امیر مولوی زاده استاد آموزش آباکوس و مدیر سایت آباکوس سنتر بود.

دوره آموزش مقدماتی آباکوس در دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری پژوهشکده شهید اعتباری  دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان فنی حرفه ای در پاییز 93 برگزار می شود.  این دوره ضمن معرفی نرم افزار ، تئوری ها و نکات موجود در نرم افزار، مثال های متنوع و کاربردی  در کلاس برگزار می نماید. در این کلاس پس از اتمام  مباحث و حل مثال های کاربردی، تمارین و همچنین مثال های حل شده ای  از طریق دسترسی ایجاد شده در اختیار افراد قرار داده تا بتوانند آموخته های خود را مورد آزمایش قرار دهند. در جلسه ی بعد حل تمارین  بر روی سایت در اختیار اعضای کلاس قرار می گیرد. از دیگر مزایای این کلاس می توان ارتباط با اساتید کلاس پس از برگزاری کلاس، استفاده هر چه بیشتر از خدمات و امکانات سایت تخصصی آباکوس سنتر به شمار آورد.

پوستر دوره آموزشی آباکوس کاربردی

این دوره، به طور موازی برای دو گروه مختلف از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته ­های مهندسی مکانیک، مواد و نساجی با حضور فراگیرانی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری پژوهشکده شهید اعتباری در این دانشگاه برگزار گردید.

 

هدف از این دوره که  در پردیس البرز دانشگاه تهران برگزار شد، بررسی قابلیت های نرم افزار آباکوس و توانمند سازی دانشجویان در مدلسازی کامپیوتری مسائل پایه ای (خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) آموزش داده شده بوسیله ی پروفسور موسوی مشهدی در درس "روش المان محدود" است.

 

این دوره به منظور آشنایی مقدماتی دانشجویان با نرم‍‌ افزار آباکوس و قابلیت های آن در مدلسازی مسائل پایه ای روش المان محدود (مثل تحلیل خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) برگزاری شد. این دوره به عنوان یک دوره ی کمکی در کنار درس "روش المان محدود" برای دانشجویان پرفسور موسوی مشهدی ارائه گردید.