ایجاد NODE setی شامل همه گره­‎هایی که قصد یافتن نیروی عکس ­العمل روی مجموعه آن ­ها را داریم، به انجام ساده‎تر کار کمک زیادی می­ کند. پس لطفاً قبل از انجام تحلیلتان این کار را انجام دهید.

در ماژول Visualization، "Create XY Data" را انتخاب کنید (راحت ترین راه آیکن  )

در پنجره باز شده، گزینه ODB field output  را انتخاب کنید و Continue را بزنید. در پنجره XY Data from ODB Field Output  ظاهر شده، در منوی کرکره­ای Position، ...

یکی از اشکالات روش المان محدود، وابستگی آن به اندازه مش (یا سایز المان­ ها) است. طبق اصلی کلی، برای اعتبار داشتن یک حل المان محدود، باید همگرایی اتفاق افتاده باشد، بدین معنی که از لحاظ تئوری، هرچه المان­ ها ریزتر شوند، جواب ها تغییری نکند. تضمین این اتفاق که اصل معتبر بودن حل ما را تعیین می­ کند، اعتبارسنجی (Validation) خوانده می­ شود.

البته عدم هیچگونه تغییر در جواب ها بحثی تئوری و ایده آل است. از همین رو، محک ­هایی تجربی و کاربردی به عنوان جایگزین ارائه شده که یکی از رایج ترین آن­ ها عبارت است از:

« اگر اندازه المان­ هایی که مسئله با آن حل شده است...

 

 

 

در حالت کلی، آباکوس به جز حلگر CFD که مخصوص مسائل سیالاتی است، برای حل مسائل عمومی (تحلیل استاتیکی، تحلیل تنش، مسائل شکل­ دهی و....) از دو حلگر که اساس نرم ­افزار را تشکیل می ­دهند، استفاده می­ کند: Abaqus/Standard و Abaqus/Explicit.

تفاوت ­ها در مورد این دو حلگر، به ذات روش ریاضی مورد استفاده برمی ­گردد و به همین دلیل برای فهمیدن همه تفاوت‌ها باید هر الگوریتم حل را به­ طور کامل شناخت. در اینجا فقط مهمترین و کاربردی­‌ترین تفاوت­‌هایی که به ذهن می‌­رسد، بیان می‌شوند.

حلگر Standard مسئله را دقیق حل می­ کند و معادله تعادل را...