آموزش قابل ارائه در این قسمت، یک دوره کامل آموزش رایگان کار با نرم افزار Abaqus از طریق مثال‎های کاربردی می‎باشد. گفتنی است سطح این دوره مقدماتی بوده و در آن به آموزش کار با نرم افزار از پایه پرداخته می‌شود. تعداد کل جلسات آموزشی در این دوره 8 جلسه بوده که در بازه ­ی زمانی هشت هفته (هر هفته یک آموزش)، به ایمیل شما ارسال می‎گردد. لازم به ­ذکر است  در این آموزش، علاوه بر حل مثال، تمارینی نیز برای یادگیری بیشتر و سنجش یادگیری شما ارائه شده که در جلسات بعدی، پاسخ این تمرینات نیز به همراه درس‌نامه جلسات بعدی به ایمیلتان ارسال می‎گردد.