مجموعه‎ی آباکوس سنتر جهت تکمیل کادر خود از دانشجویان نمونه، بازاریابان فعال و متخصصان علمی و صنعتی با تجربه که تمایل به همکاری با آباکوس سنتر را دارند، دعوت به عمل می آورد. افراد متقاضی جهت همکاری فرم زیر را پر نموده تا در صورت نیاز با آن ها جهت همکاری تماس گرفته شود.