Subroutine Interface for Abaqus

طی فرایند حل هر مسئله ای، آباکوس از زیربرنامه مشخصی برای ارتباط دادن کرنش به تنش (مدل ماده) استفاده می کند. حال اگر این مدل ماده از قبل برای آباکوس نوشته نشده باشد، باید این مدل ماده را در قالب سابروتینی که برای اباکوس با عنوان UMAT (در حلگر استاندارد) شناخته می شود، نوشت.

در سابروتین ارائه شده که برای مدل‌سازی مواد با خاصیت ویسکوپلاستیسیته (Viscoplasticity) کاربرد دارد، از مدل ماده پرزینا (Perzyna) که از نوع مدل های پیشرفته وابسته به نرخ کرنش است، به همراه سخت شوندگی ایزوتروپ (Isotropic Hardening) و مدل الاستیسیته فون میز استفاده شده است...

 

 

 

با توجه به درخواست‌های متعدد دوستان، به ویژه مشکلاتی که بعضی دوستان در دریافت یک یا چند ایمیل از دروس داشتند، تصمیم گرفتیم این مجموعه را به صورت کامل نیز در دسترس شما عزیزان قرار دهیم. البته همچنان توصیه ما رعایت همان منطق آموزشی ارائه شده در این بسته (یعنی هر درس برای یک هفته) است.

 

 

4000تومان
تعداد:

 

 

 

با استفاده از این برنامه کمکی می توانید چند Job را در آباکوس برنامه ریزی کنید تا متوالیا انجام شده و نیازی به اجرای تک تک آن ها به صورت دستی و یا اجرای همزمان آن‌ها (که می تواند سبب اختلال در کار نرم افزار گردد) نباشد.

این پکیج به همراه آموزش ویدویی و حل مثال می باشد.