Running Multiple Abaqus Jobs Automatically

 برای حل چند اجرای متوالی به صورت خودکار توسط آباکوس می توانید از برنامه کمکی زیر، که از بخش محصولات سایت آباکوس سنتر قابل دریافت است، کمک بگیرید:

برنامه کمکی برای حل چند اجرا (Job) متوالی در آباکوس


1) ابتدا فایل فوق را در مسیری که فایل های .inp موجود هستند قرار دهید.
2) سپس فایل را اجرا نمایید و نام 
.inp فایل ها و تعداد cpu، و میزان رم بر حسب مگابایت مورد نیاز را وارد نمایید.

3) نام inp فایل ها را (بدون پسوند و پشت سر هم) وارد نمایید و آن ها را با یک فاصله از هم جدا نمایید.


نکته مهم: قبل از وارد نمودن نام اولین inp فایل، یک فاصله قرار دهید.


در صورت نیاز می توانید با ویرایش فایل فوق در یک ادیتور متن، دستوراتی همچون خاموش نمودن ویندوز پس از اتمام تحلیل‌ها و ... را نیز اضافه نمایید.

 

یادآوری:نحوه ساخت inp فایل

بعد از تکمیل عملیات مورد نیاز در ماژول های مختلف،به ماژول Job رفته و با کلیک بر روی Job Manager، و ساختن job مورد نظر روی گزینه Write Input کلیک نمایید تا فایل inp در مسیر کاری ایجاد شود.