هدف از این دوره  در شرکت مس سرچشمه واحد مرکزی در شهر سرچشمه، بررسی قابلیت های نرم افزار آباکوس (خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) آموزش داده شده بوسیله ی مهندس امیر مولوی زاده استاد آموزش آباکوس و مدیر سایت آباکوس سنتر بود. این دوره به در خواست این صنعت برای مهندسان این شرکت در پاییز 95 انجام گرفت.